As-Sudais : Al-Ghamdi : Ash-Shuraim : Al-Hudhaifi : Al-Juhany : Al-Muaiqly : Al-Afasi : Al-Hashim : Al-Budair

  Salah Al-Budair Quran Recitation

^

Al-Budair Quran Mp3 Recitation Small size but High Quality mp3 clear sound

Salah_Al-Budair

[ICO] Name Size

001-al-fatihah.mp3 761K
002-al-baqarah.mp3 90M
003-al-imran.mp3 50M
004-an-nisa.mp3 57M
005-al-maidah.mp3 40M
006-al-anam.mp3 44M
007-al-araf.mp3 50M
008-al-anfal.mp3 19M
009-at-taubah.mp3 38M
010-yunus.mp3 26M
011-hud.mp3 29M
012-yusuf.mp3 26M
013-ar-rad.mp3 13M
014-ibrahim.mp3 13M
015-al-hijr.mp3 11M
016-an-nahl.mp3 25M
017-al-isra.mp3 22M
018-al-kahf.mp3 21M
019-maryam.mp3 14M
020-ta-ha.mp3 19M
021-al-anbiya.mp3 16M
022-al-hajj.mp3 17M
023-al-muminun.mp3 18M
024-an-nur.mp3 20M
025-al-furqan.mp3 13M
026-ash-shuara.mp3 18M
027-an-naml.mp3 16M
028-al-qasas.mp3 20M
029-al-ankabut.mp3 20M
030-ar-rum.mp3 11M
031-luqman.mp3 7.4M
032-as-sajdah.mp3 5.6M
033-al-ahzab.mp3 21M
034-saba.mp3 13M
035-fatir.mp3 12M
036-ya-sin.mp3 10M
037-as-saffat.mp3 13M
038-sad.mp3 10M
039-az-zumar.mp3 18M
040-ghafir.mp3 18M
041-fussilat.mp3 13M
042-ash-shura.mp3 12M
043-az-zukhruf.mp3 13M
044-ad-dukhan.mp3 5.1M
045-al-jathiyah.mp3 6.8M
046-al-ahqaf.mp3 11M
047-muhammad.mp3 8.1M
048-al-fath.mp3 7.9M
049-al-hujurat.mp3 5.1M
050-qaf.mp3 6.5M
051-adh-dhariyat.mp3 5.6M
052-at-tur.mp3 5.0M
053-an-najm.mp3 5.1M
054-al-qamar.mp3 5.1M
055-ar-rahman.mp3 7.1M
056-al-waqiah.mp3 6.6M
057-al-hadid.mp3 8.2M
058-al-mujadilah.mp3 7.1M
059-al-hashr.mp3 6.7M
060-al-mumtahanah.mp3 5.1M
061-as-saff.mp3 3.3M
062-al-jumuah.mp3 2.8M
063-al-munafiqun.mp3 3.2M
064-at-taghabun.mp3 3.7M
065-at-talaq.mp3 4.6M
066-at-tahrim.mp3 4.9M
067-al-mulk.mp3 5.0M
068-al-qalam.mp3 4.6M
069-al-haqqah.mp3 4.5M
070-al-maarij.mp3 3.4M
071-nuh.mp3 3.3M
072-al-jinn.mp3 4.3M
073-al-muzammil.mp3 3.0M
074-al-muddaththir.mp3 3.6M
075-al-qiyamah.mp3 2.4M
076-al-insan.mp3 4.1M
077-al-mursalat.mp3 3.4M
078-an-naba.mp3 3.5M
079-an-naziat.mp3 3.0M
080-abasa.mp3 2.3M
081-at-takwir.mp3 1.5M
082-al-infitar.mp3 1.4M
083-al-mutaffifin.mp3 2.7M
084-al-inshiqaq.mp3 2.2M
085-al-buruj.mp3 1.7M
086-at-tariq.mp3 1.0M
087-al-ala.mp3 1.0M
088-al-ghashiyah.mp3 1.3M
089-al-fajr.mp3 2.0M
090-al-balad.mp3 1.1M
091-ash-shams.mp3 1.1M
092-al-lail.mp3 1.1M
093-ad-duha.mp3 947K
094-ash-sharh.mp3 525K
095-at-tin.mp3 775K
096-al-alaq.mp3 1.0M
097-al-qadr.mp3 606K
098-al-baiyyinah.mp3 1.2M
099-az-zalzalah.mp3 777K
100-al-adiyat.mp3 793K
101-al-qariah.mp3 827K
102-at-takathur.mp3 769K
103-al-asr.mp3 308K
104-al-humazah.mp3 710K
105-al-fil.mp3 556K
106-quraish.mp3 464K
107-al-maun.mp3 547K
108-al-kauthar.mp3 223K
109-al-kafirun.mp3 659K
110-an-nasr.mp3 426K
111-al-masad.mp3 357K
112-al-ikhlas.mp3 253K
113-al-falaq.mp3 446K
114-an-nas.mp3 430K

As-Sudais : Al-Ghamdi : Ash-Shuraim : Al-Hudhaifi : Al-Juhany : Al-Muaiqly : Al-Afasi : Al-Hashim : Al-Budair

^

Home : QURAN MP3 : ISLAM BOOKS : BEST AUDIOS : BEST VIDEOS : LECTURES : PICTURES